Работилница на Каритас официално отвори врати

Щастливи сме да Ви съобщим, че една идея, родила се преди повече от 2 години, най-после е факт! Вчера (25.11.2018), на официална церемония, в присъствието на много гости, сред които г-н Павел Гуджеров – кмет на община Раковски, г-н Младен Шишков – депутат от 44-то НС, г-н Георги Лесов – председател на ОС на община Раковски, г-н Йовко Романов – зам. кмет по социални дейности, чисто новата ни работилница бе благословена от отец Румен Станев – енорийски свещеник в енория „Св. Михаил Архангел“ – гр. Раковски. След официалната част всички гости имаха възможността да надникнат в малката ни работилничка и да се запознаят с методите на изработка на сапуните и свещите.
А днес, след еуфорията на откриването, заредени с много положителни емоции и нетърпение, в работилничката ще рециклираме сапуни и свещи 🙂
Очаквайте съвсем скоро и новата фейсбук страница на предприятието, в която ще може да следите нашите творения.

Работилница на Каритас е социално предприятие, създадено по проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 199 863,33 лв, като финансирането е на 100 %.
Чрез създаване на Социално предприятие „Работилница на Каритас“ целим да отговорим на нуждите на местната общност и желаем чрез един иновативен за страната ни подход да насърчим участието в трудова заетост и подкрепим социалното и професионално включване на лица от уязвими групи, а най вече на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда.