Политика за защита на личните данни

Поверителност и защита на личните данни

Оператор на платформата за електронна търговия www.rabotilnica.caritas.bg е Каритас Витания.

Каритас Витания използва електронни методи за обработване на лични данни  с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на своите услуги и оказването на съдействие на своите клиенти.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на Каритас Витания, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Защитата и сигурността на личните данни заемат важно място в дейността на Каритас Витания. По-долу можете да се запознаете с  политиката на Каритас Витания в областта на защитата на личните данни.

Защита на личните данни в Каритас Витания

Каритас Витания събира, съхранява, използва и обработва  лични данни единствено доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

Обработваме Вашите данни единствено с Ваше съгласие, и ги използваме само за осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения с Вас, например с цел да можем да Ви осигурим информация относно нашите продукти и услуги, както и относно дейността на Каритас Витания. Ние ще поискаме такова съгласие от Вас, чрез ясно утвърдителен акт при регистрация на профил в нашия онлайн магазин.

Единствените случаи, в които в съответствие със законовите изисквания предоставяме лични данни към трети обработващи от наше име данните лица, са такива, при които тези лица са се задължили да спазват стриктно приложимото законодателство  за обработване и защита на личните данни. Моля, свържете се незабавно с Каритас Витания в случай на въпроси или предложения във връзка с нашата политика на сигурност и защита на личните данни.

Наред с това, Вие имате право и да се свържете писмено с Каритас Витания във всеки един момент, удостоверявайки своята самоличност, с цел да изискате информация дали Каритас Витания съхранява и обработва Ваши лични данни и съответно какви са те, откъде са получени, за какви цели се използват, на кого се предоставят или могат да се предоставят, както и съответно да поискате по всяко време да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни и да поискате същите да бъдат коригирани или заличени. Нашата цел е да осигурим максимална степен на сигурност и защитата на личните Ви данни.

Сигурност

Каритас Витания прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация в съответствие с променящите се регулаторни и законови изисквания.

Използване на личните данни

Каква информация за Вас съхранява Каритас Витания и за какво използваме Вашите данни?

Каритас Витания се нуждае единствено от точно определени данни. Тази информация ни е нужна с цел осигуряване на доставки, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при  проблеми или при желание от Ваша страна,  да се сържем с Вас. Каритас Витания може да  изиска предоставянето на следните данни: име, адрес за доставка, електронен пощенски адрес (email адрес), телефонен номер и др.

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за  целите, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови норми:
• Обработка на Ваши поръчки за продукти и услуги
• Осъществяване на връзка с Вас във връзка с отговор на Ваши запитвания, подадени чрез електронната ни форма за контакт
• Предоставяне на информация за продукти на Каритас Витания, чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини.

Съхранение на личните данни

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения. За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторозирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните. По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за клиентите си (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.

В какви случаи Каритас Витания предоставя Вашите лични данни?

Вашите данни може да бъдат предоставяни на доставчици на куриерски фирми, рекламни и дигитални агенции, както и агенции, осъществяващи връзки с обществеността, с които Каритас Витания е в договорни отношения и които предоставят услуги на Каритас Витания, действат като обработващи личните данни лица от името на Каритас Витания, съгласно всички приложими законови норми за защита на личните данни. Каритас Витания гарантира, че съответната информация ще бъде използвана единствено след получаване на Вашето изрично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на Каритас Витания, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия онлайн магазин, посредством изрично потвърждение, че приемате нашата Политика за защита на личните данни.

Информацията, която Каритас Витания може да предоставя на изброените по-горе партньори, е: имейл адрес, телефонен номер, адрес и три имена.

Предоставянето на тази информация има единствено и само за цел:
•    изпълнение на поръчките, в това число физическа доставка на поръчаните артикули;
•    изготвянето на последващи маркетингови и рекламни кампании, в това число за обработване за целите на директния маркетинг от Каритас Витания.

Каритас Витания може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение. Каритас Витания може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на  Вашите лични данни по гореописания начин, както и предоставянето им на трети лица на имейл rabotilnica@vitania.caritas.bg. Имате право на достъп по всяко време до вашите лични, данни както и да извършвате промени в тях.

Каритас Витания гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от Каритас Витания, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Международни трансфери на лични данни

Ние не извършваме международни трансфери на лични данни.

Бисквитки

За да направим посещението на нашата страница атрактивно и за да бъде възможно използването на определени функции, ние бихме могли да използваме така наречените „бисквитки“ на някои от нашите страници. Те служат за това, да направим нашата страница по-достъпна, по-ефективна, както и по-сигурна за клиентите и да улесним управлението на нашата платформа. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват веднага след като напуснете браузъра, т.е. веднага след затваряне на Вашия браузър (така наречените Сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето устройство за срок от 30 дни и позволяват на нас или наш партньор да разпознаят Вашия браузър при следващо посещение на нашата страница (постоянни бисквитки). Използването на бисквитки е възможно само Вашето изрично съгласие.

Ние бихме използвали бисквитки също, за да разберем как точно се използва нашия сайт и какво можем да подобрим в неговото управление. Бисквитките ни помагат например да определим, дали дадена страница от нашия сайт е била посетена вече. Бисквитните ни позволяват също да разберем, дали сте посещавали нашата страница преди, или сте нов посетител. Освен това използваме бисквитки, за да подобряваме нашата реклама. Често бисквитките се ползват, за да показват важна за посетителите информация, за да подобряват резултатите от дадена кампания или за да предотвратят многократно показване на една и съща информация на даден посетител.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира при използването на бисквитки и да приемате или отказвате използването на бисквитки в определени случаи или генерално да ги блокирате. При отказ за използване на бисквитки функционалността на нашата страница се намалява.

Бисквитките, които ние бихме могли да използваме, не съхраняват лични данни или персонална информация.

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Премахването на бисквитки обаче може да преустанови възможността да ползвате някои функционалности на сайта ни.

Понастоящем нашия сайт и онлайн магазин не използват „бисквитки“. Когато тази функция бъде активирана при ползване на нашия сайт ще се появява информация, че използваме „бисквитки“

Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания

Ако пожелаете, ние ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно нашите продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент, като натиснете (кликнете) върху бутона “ОТПИСВАНЕ”, който ще е достъпен в който и да е от изпратените до Вас  електронни бюлетини на Каритас Витания. След като посочите своя електронен пощенски адрес (Еmail адрес) в менюто “ОТПИСВАНЕ”, ще бъдете премахнати от списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас.

Вашите права

В съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни Вие имате право на достъп във връзка с личните Ви данните, които се обработват от нас. При писмено заявление от Ваша страна и в рамките на 14-дневен срок ние ще Ви предоставим информация относно вида и източника на Вашите лични данни, които се обработват, целта на тяхното обработване, както и евентуалните им получатели. В случай, че обработването на Вашето заявление изисква повече време е възможно да удължим срока за отговор до 30 дни, като в този случай своевременно ще Ви уведомим за това. Писменото заявление може да бъде отправено лично от Вас или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно на посочените по-долу адреси, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис или по пощата. При отправяне на Вашето заявление по пощата е необходимо същото да бъде с нотариална заверка на подписа, която ще ни позволи да потвърдим самоличността Ви и да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп от страна на трети лица. Въз основа на писмено заявление и в рамките на 14 дневен срок от получаването му, ние ще коригираме, изтрием и/или блокираме всякаква Ваша лична информация, така че да е невъзможно по-нататъшното й обработване, в случай че тази информация се окаже фактически неправилна, непълна или ако се окаже, че обработването й не отговаря на изискванията на закона.

Вие имате правото да възразите срещу и да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за такива цели, като в такъв случай имате възможност и да възразите срещу такова разкриване или използване. Към настоящия момент Каритас Витания не извършва подобно разкриване на лични данни. Ние ще изискаме Вашето изрично съгласие, преди да споделим Ваши лични данни с други организации.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе:

област Пловдивска, община Раковски, гр. Раковски, 4151, ул. „Никола Вапцаров“ 2А

Промени в правилата за защита на личните данни

Правилата на Каритас Витания, описани в настоящата политика за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от Каритас Витания с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, Каритас Витания довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите ще започнат да се прилагат от Каритас Витания при обработване на личните Ви данни. Ако в този срок не заявите, че приемате промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и Каритас Витания ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши  услуги, електронни бюлетини и др. под., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с Каритас Витания

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема “Защита на личните данни”: rabotilnica@vitania.caritas.bg