Проект  BG05M9OP001-2.031-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез ВОМР, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
Previous slide
Next slide

Публикации от нашия блог

Какво е социална икономика?

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част 1 Социалната икономика поставя хората преди печалбата. Този модел инвестира в хората, в техните способности и креативност

Прочети още »

Хора в неравностойно положение изработват уникални сапуни и свещи

Хората в уязвимо положение, участващи в социалното предприятие на „Каритас Витания“ – „Работилница на „Каритас“, разшириха асортимента от ръчно изработени сапуни и свещи.  Сред новите продукти

Прочети още »