Проект  BG05M9OP001-2.031-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез ВОМР, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.

Публикации от нашия блог

Социалната икономика и Европейският стълб на социалните права

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  7 Европейският стълб на социалните права (ЕССП) е европейски политически ангажимент, който предоставя насоки за държавите-членки и

Прочети още »

Как социалната икономика допринася за по-устойчиво и сплотено общество

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  6 Социалната икономика и социалният модел на Каритас Каритас Европа подробно анализира европейските социални модели в светлината

Прочети още »

Ползата от социалната икономика

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  5 Като поставя социални цели за свой приоритет, социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите

Прочети още »

Приносът на социалната икономика

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част 4 Като поставя социални цели за свой приоритет, социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите нужди,

Прочети още »