Работилница на Каритас отвори магазин


На 15.08.2020 се състоя официалното откриване на малък магазин към Работилница на Каритас. В присъствието на много жители на гр. Раковски, о. Румен Станев – енорийски свещеник и председател на управителния съвет на Каритас Витания, в съслужение с о. Христо Табаков – помощник енорист и член на УС на Каритас Витания, благословиха новия магазин.

Реализирането на този дългоочакван и желан магазин стана благодарение на ръководителя на енория „Св. Михаил архангел“ – отец Румен Станев, който построи и предостави за безвъзмездно ползване помещенията на работилницата и магазинът към нея. С финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, към която Каритас Витания“ реализира проект „Разширяване дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас“ бяха обособени нови работни места както за магазинът, така и за производствения процес в работилницата. 

Проектът се изпълнява по процедура „МИГ Раковски – МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ и е на стойност 132 574. 01 лв. Основните цели на проекта са:
– Разкриване на нови работни места в социалното предприятие;
– Разширяване на дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас“;
– Увеличаване на пазарната реализация на произвежданите продукти;

В новооткрития магазин ще се продават продуктите, произведени в „Работилница на Каритас“, а след време планираме да разширим асортимента от предложения за клиента с продукти на други социални предприятия от страната.