Социалната икономика и Европейският стълб на социалните права

 Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  7 Европейският стълб на социалните права (ЕССП) е европейски политически ангажимент, който предоставя насоки за държавите-членки и институциите на ЕС. Той…

Continue ReadingСоциалната икономика и Европейският стълб на социалните права

Приносът на социалната икономика

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част 4 Като поставя социални цели за свой приоритет, социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите нужди, както и с нуждите на…

Continue ReadingПриносът на социалната икономика

Какво е социална икономика?

Информационна кампания на тема "Социална икономика" - част 1 Социалната икономика поставя хората преди печалбата. Този модел инвестира в хората, в техните способности и креативност и ги овластява, като създава…

Continue ReadingКакво е социална икономика?