Социалната икономика и Европейският стълб на социалните права

 Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  7 Европейският стълб на социалните права (ЕССП) е европейски политически ангажимент, който предоставя насоки за държавите-членки и институциите на ЕС. Той…

Continue ReadingСоциалната икономика и Европейският стълб на социалните права

Как социалната икономика допринася за по-устойчиво и сплотено общество

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  6 Социалната икономика и социалният модел на Каритас Каритас Европа подробно анализира европейските социални модели в светлината на нарастващите неравенства, бедността и…

Continue ReadingКак социалната икономика допринася за по-устойчиво и сплотено общество

Ползата от социалната икономика

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  5 Като поставя социални цели за свой приоритет, социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите нужди, както и с нуждите…

Continue ReadingПолзата от социалната икономика

Приносът на социалната икономика

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част 4 Като поставя социални цели за свой приоритет, социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите нужди, както и с нуждите на…

Continue ReadingПриносът на социалната икономика

Как социалната икономика подкрепя принципите на Каритас?

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част 3 През вековете социалното учение на Католическата църква е развило забележителен орган на учение и размисъл върху икономически и политически въпроси. То е…

Continue ReadingКак социалната икономика подкрепя принципите на Каритас?

Защо Каритас разпространява социалната икономика?

Информационна кампания на тема "Социална икономика" - част 2 Икономическото и социалното неравенство се нуждаят от решения, които да са насочени към създаване на нов икономически, екологичен и социален ред.…

Continue ReadingЗащо Каритас разпространява социалната икономика?

Какво е социална икономика?

Информационна кампания на тема "Социална икономика" - част 1 Социалната икономика поставя хората преди печалбата. Този модел инвестира в хората, в техните способности и креативност и ги овластява, като създава…

Continue ReadingКакво е социална икономика?