Подкрепа за устойчив бизнес

На 02.08.2021 Каритас Витания стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.054-0157 - подкрепа за устойчив бизнес. В рамките на изпълнението на одобрения проект, финансиран по ОП "Развитие на човеките ресурси", съфинансиран от Еропейския съюз чрез…

Continue ReadingПодкрепа за устойчив бизнес

Работилница на Каритас с регистрация клас А+ в регистъра на социалните предприятия

Работилница на Каритас, която е част от дейността на Благотворителна Католическа организация Каритас Витания, вече е вписана в Регистъра на социалните предприятия в България, клас А+. С получаването на удостоверение…

Continue ReadingРаботилница на Каритас с регистрация клас А+ в регистъра на социалните предприятия

Обръщение на монс. Румен Станев за Рождество Христово

Скъпи сътрудници, служители, доброволци в „Каритас“ и всички хора с добра воля!Както в Рождествената нощ ангелът известява на пастирите радостната вест за раждането на Исус, така и аз сега се обръщам…

Continue ReadingОбръщение на монс. Румен Станев за Рождество Христово

Работилница на Каритас отвори магазин

На 15.08.2020 се състоя официалното откриване на малък магазин към Работилница на Каритас. В присъствието на много жители на гр. Раковски, о. Румен Станев - енорийски свещеник и председател на…

Continue ReadingРаботилница на Каритас отвори магазин

Старт на проект за разширяване дейността на Работилница на Каритас

В първия работен ден на месец май Каритас Витания стартира изпълнението на проект „Разширяване дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас“. С реализирането му се предвижда увеличаване на обема на…

Continue ReadingСтарт на проект за разширяване дейността на Работилница на Каритас

Как социалната икономика допринася за по-устойчиво и сплотено общество

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  6 Социалната икономика и социалният модел на Каритас Каритас Европа подробно анализира европейските социални модели в светлината на нарастващите неравенства, бедността и…

Continue ReadingКак социалната икономика допринася за по-устойчиво и сплотено общество

Хора в неравностойно положение изработват уникални сапуни и свещи

Ароматна свещ с листенца от рози Хората в уязвимо положение, участващи в социалното предприятие на „Каритас Витания“ – „Работилница на „Каритас“, разшириха асортимента от ръчно изработени сапуни и свещи.  Сред новите…

Continue ReadingХора в неравностойно положение изработват уникални сапуни и свещи

Работилница на Каритас официално отвори врати

Щастливи сме да Ви съобщим, че една идея, родила се преди повече от 2 години, най-после е факт! Вчера (25.11.2018), на официална церемония, в присъствието на много гости, сред които…

Continue ReadingРаботилница на Каритас официално отвори врати

Старт на проекта

В началото на 07.2018 г. стартира проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за създаване на социално предприятие „Работилница…

Continue ReadingСтарт на проекта