Работилница на Каритас с регистрация клас А+ в регистъра на социалните предприятия

Работилница на Каритас, която е част от дейността на Благотворителна Католическа организация Каритас Витания, вече е вписана в Регистъра на социалните предприятия в България, клас А+.

С получаването на удостоверение за вписване с № 33/29.07.2021 Работилница на Каритас придобива правото стоките и услугите, които предоставя, да обозначава с думите „продукт на социално предприятие“ както и да постави на своите етикети, опаковки и рекламни материали логото на запазената марка „продукт на социално предприятие“.

През 2018 г. бе приет Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика в България, а след влизането му в сила, беше създаден публичен регистър на социалните предприятия. Идеята на този регистър е, че всяко вписано социално предприятие може да ползва насърчителни мерки, предвидени от държавата.