Социално предприятие Клас А+

Работилница на Каритас, която е част от дейността на Благотворителна Католическа организация Каритас Витания, е вписана в Регистъра на социалните предприятия в България, клас А+.

С получаването на удостоверение за вписване с № 33/29.07.2021 Работилница на Каритас придобива правото стоките и услугите, които предоставя, да обозначава с думите „продукт на социално предприятие“ както и да постави на своите етикети, опаковки и рекламни материали логото на запазената марка „продукт на социално предприятие“.