Публикации

Социално предприятие

Работилница на Каритас е социално предприятие, създадено от Фондация “Благотворителна Католическа организация Каритас Витания“ през октомври 2018 г.

Реализацията на предприятието е възможна благодарение на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  към която Каритас Витания изпълни проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 по процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Стойността на проекта е 199 863. 33 лв., от които 100 % безвъзмездна финансова помощ, а продължителността за изпълнението му бе 18 месеца.

По време на този 18 месечен период, в който реализирахме проекта, успяхме да закупим необходимото оборудване, обзавеждане, материали и инструменти за производството на нашите изделия. Наети бяха 12 лица, намиращи се в трудна житейска ситуация, а също така и помощен персонал, ръководен екип, психолог и социален работник.

Извървяхме дълъг път по време на тези 18 месеца, а и след това. Имахме тежки моменти, напрегнати моменти, моменти на радост и моменти на страх от това, дали ще успеем да запазим предприятието и след приключването на проекта. Всичко това ни помогна много да израстем и да се почувстваме по-уверени и обнадеждени.

Благодарение на подкрепата на различни дарители през 2020 година успяхме да продължим да се развиваме. В един доста тежък за цялата страна момент – обявяването на извънредно положение през март 2020 година, се наложи и ние временно да прекъснем работния процес, но пък успяхме да използваме това време, за да се нанесем в чисто новата сграда на Работилницата, която енория „Св. Михаил Архангел“ в гр. Раковски построи и предостави на нас за безвъзмездно ползване.

Малко по-късно, през май  2020 година стартирахме изпълнението на нов проект към ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проект BG05M9OP001-2.031-0003-C01 е насочен към разширяване на дейността, реорганизиране на работния процес, както и към създаване на физически и онлайн магазин към Работилницата.

И така, вече разполагаме с нова работилница, малък магазин към нея и с този онлайн магазин, в който се намирате сега. Малко по малко крачим напред, благодарение на всички онези хора, които повярваха в нас и ни подкрепят по най-различни начини.