Публикации

Творим, за да променим!

Работилница на Каритас е социално предприятие, в което  хора с увреждания и лица от различни уязвими групи творят с много старание и любов свещи, сапуни и сапунени букети. За тях тази работа не е просто един източник на доходи, но е и втори дом, в чиято общност намират разбиране, подкрепа и удовлетвореност от действията си. Когато закупувате продукт, произведен от техните ръце, вие инвестирате в подобряването на жизнения стандарт и социалния статус на тези личности.
 
Социално предприятие "Работилница на Каритас"
 
Нашето мото, което ни придружава в ежедневната работа е: „Творим, за да променим“, защото искаме:
  • Да променим към по-добро светът за тези, които са отбягвани, нежелани, смятани за негодни.
  • Да променим нагласите на обществото към хората с увреждания, както и към тези, които поради различни причини биват отбягвани от работодателите, защото са смятани за нископроизводителни и ненадеждни служители.